Wybierz Poprawne Odpowiedzi Traditional English Sunday Lunch

Wybierz Poprawne Odpowiedzi Traditional English Sunday Lunch. 2 do you (play) do chess? P 1 she usually has a shower in the morning.

1 Wybierz poprawne odpowiedzi.Traditional English Sunday lunch1 First1 Wybierz poprawne odpowiedzi.Traditional English Sunday lunch1 First
1 Wybierz poprawne odpowiedzi.Traditional English Sunday lunch1 First from brainly.pl

2 she always has milk, eggs and toast for. Sunday to thursday, but on fridays and saturdays i go to bed at ten. 0 mandy is twelve years old.

Przysłanie Samych Odpowiedzi W Pliku Tekstowym Lub Zdjęcia Odpowiedzi Na Kartce (Nie Musicie Drukować Testów).

Speaking6 przeczytaj zdania i wybierz poprawneodpowiedzi.1. 0 mandy is twelve years old. 1 does your friend (play)ť do the drums?

2 Do You (Play) Do Chess?

Sunday to thursday, but on fridays and saturdays i go to bed at ten. 2 she always has milk, eggs and toast for. 4 let's meet for lunch in the canteen).

In The Gymy Classroom Next.

P 1 she usually has a shower in the morning.

Leave a Comment