Wpisz Odpowiednie Przymiotniki Do Podanych Zjawisk Pogodowych

Wpisz Odpowiednie Przymiotniki Do Podanych Zjawisk Pogodowych. Dopisz do podanych wyrazów i wyrażeń. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.

Wypisz odpowiednie przymiotnik do podanych zjawisk pogodowych. Zadanie from brainly.pl

Zdania :gąbka jest prymitywnym zwierzęciem wodnym. Dopisz do podanych wyrazów i wyrażeń. Od podanych w ramce imion utwórz przymiotniki i wpisz je w odpowiednich miejscach.wyjaśnij znaczenie powstałych wyrażeń.

Od Podanych W Ramce Imion Utwórz Przymiotniki I Wpisz Je W Odpowiednich Miejscach.wyjaśnij Znaczenie Powstałych Wyrażeń.

Z podanych zdań wypisz związki rzeczownika z przymiotnikiem. Od podanych w ramce imion utwórz przymiotniki i wpisz je w odpowiednich miejscach.wyjaśnij znaczenie powstałych wyrażeń. Większość gąbek żyje w morzach , ale.

Portal I Aplikacja Edukacyjna Gdzie Szybko Znajdziesz Odpowiedzi I Pomoc Na Zadania.

Zdania :gąbka jest prymitywnym zwierzęciem wodnym. Żeński na 6.przerysuj tabelę do zeszytu. Dopisz do podanych wyrazów i wyrażeń.

Leave a Comment