W Odpowiednie Miejsca Wpisz Brakujące Samogłoski W Taki Sposób

W Odpowiednie Miejsca Wpisz Brakujące Samogłoski W Taki Sposób. Brakujące wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca w diagramie, a następnie odczytaj hasło. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy symboli związanych z chrztem świętym.

W odpowiednie miejsca wpisz brakujące samogłoski w taki sposób, aby from brainly.pl

Brakujące wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca w diagramie, a następnie odczytaj hasło. Z kropelek wody powstanie hasło. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 1.

1 A = 10M X M 1.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 1. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę. A) 265 dag = kg b) 3,64 km = km m c) 3,7 a = ha d) 15,6 dm3 = l e) 15,8 zł = zł gr f) 0,007 km = cm.

Z Kropelek Wody Powstanie Hasło.

Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy symboli związanych z chrztem świętym. Brakujące wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca w diagramie, a następnie odczytaj hasło.

Leave a Comment