Uzupełnij Tekst Odpowiednią Formą Be W Czasie Past Simple

Uzupełnij Tekst Odpowiednią Formą Be W Czasie Past Simple. Uzupelnij tekst odpowiednia forma be w czasie past simple it my friend josh. Web formy przeczące czasowników modalnych to odpowiednio:

Uzupełnij tekst odpowiednią formąbe w czasie Past simple. Daje naj i from brainly.pl

Brainly.pl / nie mogę znaleźć okularów. Wstaw podane w nawiasach czasowniki w odpowiednim czasie.(past simple & present przedmiot: Uzupełnij tekst odpowiednią formą be w czasie past simple.

Brainly.pl / Nie Mogę Znaleźć Okularów.

Uzupelnij tekst odpowiednia forma be w czasie past simple it my friend josh. Uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie present simple lub present continuous. Uzupełnij tekst odpowiednią formą be w czasie past simple.

Wstaw Podane W Nawiasach Czasowniki W Odpowiednim Czasie.(Past Simple & Present Przedmiot:

Web formy przeczące czasowników modalnych to odpowiednio:

Leave a Comment