Etanol Jest Pochodną Węglowodoru O Wzorze

Etanol Jest Pochodną Węglowodoru O Wzorze. Etanol zbudowany jest z dwóch atomów węgla i jest pochodną węglowodorów nasyconych. Etanol jest pochodną węglowodoru o wzorze:

Poznajemy alkohole powtórka, streszczenie z Chemia Nowej EryPoznajemy alkohole powtórka, streszczenie z Chemia Nowej Ery
Poznajemy alkohole powtórka, streszczenie z Chemia Nowej Ery from klasowka.onet.pl

Etanol jest pochodną węglowodoru o wzorze. 1) do pochodnych węglowodorów należą a) alkohole, kwasy nieorganiczne, estry, aminy b) alkohole, kwasy organiczne, estry, aminy c) alkohole, estry, aminy d) alkohole kwasy. 1) do pochodnych węglowodorów należą a) alkohole, kwasy nieorganiczne, estry, aminy b) alkohole, kwasy organiczne, estry,.

Read more