Napisz Wszystkie Czynniki Podanych Iloczynów

Napisz Wszystkie Czynniki Podanych Iloczynów. W powyższym wzorze jest współczynnikiem liczbowym, takim, że. Dokończ rozkład na czynniki pierwsze podanych liczb a następnie oblicz ich najmniejszą wspólną wielokrotność i największy wspólny dzielnik.

Dam naj. za pomoc! Prosiłbym o wytłumaczenia zadania 2, jak jeDam naj. za pomoc! Prosiłbym o wytłumaczenia zadania 2, jak je
Dam naj. za pomoc! Prosiłbym o wytłumaczenia zadania 2, jak je from brainly.pl

Dla przykładu 2 razy 2 = 4, gdzie 2 to czynnik, a 4 to iloczyn. Funkcja kwadratowa zapisana w postaci iloczynowej wygląda tak: Literki i są miejscami zerowymi funkcji.

Read more