Pokoloruj Te Figury Które Mają Środek Symetrii

Pokoloruj Te Figury Które Mają Środek Symetrii. Podaj przykład figury, która ma więcej niż jeden środek symetrii. Odległość w zbiorzefunkcja przyporządkowująca każdej parze punktów liczbę rzeczywistą nieujemną taką, że:

🎓 Pokoloruj te figury, które mają środek symetrii. Zadanie 3 from odrabiamy.pl

(warunek symetrii), (warunek trójkąta), dla dowolnych punktów należących. Odległość w zbiorzefunkcja przyporządkowująca każdej parze punktów liczbę rzeczywistą nieujemną taką, że: Podaj przykład figury, która ma więcej niż jeden środek symetrii.

I− Romb Ii− Pięciokąt Foremny Iii− Trapez Równoramienny Iv− Odcinek V− Ośmiokąt Foremny Odpowiedź:

(warunek symetrii), (warunek trójkąta), dla dowolnych punktów należących. Odległość w zbiorzefunkcja przyporządkowująca każdej parze punktów liczbę rzeczywistą nieujemną taką, że: Które z wymienionych figur mają środek symetrii ?

Podaj Przykład Figury, Która Ma Więcej Niż Jeden Środek Symetrii.

Leave a Comment