Pamietniki Jan Chryzostom Pasek- Streszczenie

Pamietniki Jan Chryzostom Pasek- Streszczenie. I pochodził z mazowieckiej szlachty. Z której racyjej i ja tam.

Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych BN Aktualności from bn.org.pl

Swoje pamiętniki spisywał najprawdopodobniej pod koniec życia, w. Jan chryzostom pasem był polskim pamiętnikarzem epoki baroku. I pochodził z mazowieckiej szlachty.

Mieliśmy Wojnę Węgierską, Na Którą Były Zaciągi Nowe, Między Którymi Zaciągał Też Filip Piekarski, Krewny Mój;

Żył on w xvii w. Zgodnie z kolejami losów autora jego pamiętniki dzielą się na dwie części: Jan chryzostom pasek przystąpił do spisywania swych pamiętników dość późno, bowiem, jak wykazują badania historycznoliterackie, około roku 1690.

Z Której Racyjej I Ja Tam.

Swoje pamiętniki spisywał najprawdopodobniej pod koniec życia, w. I pochodził z mazowieckiej szlachty. Jan chryzostom pasem był polskim pamiętnikarzem epoki baroku.

Leave a Comment