Ojcem Balladyny I Aliny Jest

Ojcem Balladyny I Aliny Jest. A) pustelnik b) popiel iv c) siemomysł i d) żadna z wymienionych postaci 2) kim był w przeszłości pustelnik? Ż aden z wyżej wymienionych.

Nowotarżanka w "Ojcu Mateuszu" NowyTarg24.tvNowotarżanka w "Ojcu Mateuszu" NowyTarg24.tv
Nowotarżanka w "Ojcu Mateuszu" NowyTarg24.tv from nowytarg24.tv

Ż aden z wyżej wymienionych. A) jak znaleźć sobie odpowiednią żonę b) jak się wzbogacić c) jak zostać słynnym rycerzem d) jak wrócić do gniezna 3) kim tak naprawdę był pustelnik? Gońcem, który zginął z rąk balladyny i fon kostryna, był:

A) Jak Znaleźć Sobie Odpowiednią Żonę B) Jak Się Wzbogacić C) Jak Zostać Słynnym Rycerzem D) Jak Wrócić Do Gniezna 3) Kim Tak Naprawdę Był Pustelnik?

Odpowiedzi do testu z lektury „szatan z. 1) kto był ojcem aliny i balladyny? Ż aden z wyżej wymienionych.

Jedni Wierzą Mu Bez Zastrzeżeń, Jest To Bowiem Kolega Skrupulatny I Kryształowo Uczciwy, Znaleźli Się Jednak I Tacy, Co Kręcą Głowami, I.

Gońcem, który zginął z rąk balladyny i fon kostryna, był: A) ojcem balladyny i aliny b) mężem. Ojcem balladyny i aliny jest:

A) Pustelnik B) Popiel Iv C) Siemomysł I D) Żadna Z Wymienionych Postaci 2) Kim Był W Przeszłości Pustelnik?

Leave a Comment