Etanol Jest Pochodną Węglowodoru O Wzorze

Etanol Jest Pochodną Węglowodoru O Wzorze. Etanol zbudowany jest z dwóch atomów węgla i jest pochodną węglowodorów nasyconych. Etanol jest pochodną węglowodoru o wzorze:

Poznajemy alkohole powtórka, streszczenie z Chemia Nowej Ery from klasowka.onet.pl

Etanol jest pochodną węglowodoru o wzorze. 1) do pochodnych węglowodorów należą a) alkohole, kwasy nieorganiczne, estry, aminy b) alkohole, kwasy organiczne, estry, aminy c) alkohole, estry, aminy d) alkohole kwasy. 1) do pochodnych węglowodorów należą a) alkohole, kwasy nieorganiczne, estry, aminy b) alkohole, kwasy organiczne, estry,.

1) Do Pochodnych Węglowodorów Należą A) Alkohole, Kwasy Nieorganiczne, Estry, Aminy B) Alkohole, Kwasy Organiczne, Estry, Aminy C) Alkohole, Estry, Aminy D) Alkohole Kwasy.

1) grupą funkcyjną alkoholi jest grupa a) hydroksylowa b) węglowodorowa c) karboksylowa d) aminowa 2) etanol jest pochodną węglowodoru o wzorze a) ch4 b) c2h2 c) c3h8 d) c2h6 3). Play this game to review chemistry. Etanol jest pochodną węglowodoru o wzorze.

1) Do Pochodnych Węglowodorów Należą A) Alkohole, Kwasy Nieorganiczne, Estry, Aminy B) Alkohole, Kwasy Organiczne, Estry,.

Etanol zbudowany jest z dwóch atomów węgla i jest pochodną węglowodorów nasyconych. Etanol jest pochodną węglowodoru o wzorze:

Leave a Comment